Bestelt u zakelijk? Gebruik van het notitieveld voor een eventuele kostenplaats.

Jouw privacy is voor ons van cruciaal belang

Bij Bloemenmagazijn Johan v.o.f. neemt we je privacy zeer serieus. Daarbij hebben we enkele basisprincipes:

We denken na over de persoonlijke informatie die we van je vragen en over de persoonlijke informatie die we over je verzamelen voor het uitvoeren van onze diensten.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

We bewaren persoonlijke informatie alleen maar wanneer we daarvoor een reden
hebben om deze te bewaren.

We proberen het je zo eenvoudig mogelijk te maken om te bepalen welke informatie
op uw website openbaar wordt gedeeld (of privé wordt gehouden), wordt geïndexeerd
door zoekmachines en permanent wordt verwijderd.

We streven naar volledige transparantie over hoe we je persoonlijke informatie
verzamelen, gebruiken en delen.

Hieronder vind je ons privacybeleid, waarin deze principes zijn verwerkt en verduidelijkt.

Wie zijn wij

Bloemenmagazijn Johan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens juridische entiteit:

Bloemenmagazijn Johan
Floridadreef 102A
3565AM Utrecht
Ons KVK-nummer is 30036973

Robert Ossevoort is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloemenmagazijn Johan. De Functionaris is te bereiken via privacy@bloemenmagazijnjohan.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bloemenmagazijn Johan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in elk geval verwerken:

NAW-gegevens

van het factuuradres en het bezorgadres
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens
Je e-mailadres als je berichten plaatst op deze website
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze website te gaan)
Internetbrowser en apparaattype
Betalingsgegevens Inloggegevens (wanneer je je wilt aanmelden op onze website)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bloemenmagazijnjohan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloemenmagazijn Johan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Contact op te nemen met jou of de door jou opgegeven ontvanger als dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij jou of de door jou opgegeven ontvanger af te leveren

Bloemenmagazijn Johan analyseert jouw gedrag op onze website(s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bloemenmagazijn Johan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bloemenmagazijn Johan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Wij hanteren een bewaartermijn van 50 maanden op statistische gegevens.

Overeenkomsten met gegevensbewerkers

Bloemenmagazijn Johan deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bloemenmagazijn Johan blijft  verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bloemenmagazijn Johan jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw instemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloemenmagazijn Johan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet  of smartphone. Bloemenmagazijn Johan gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social-mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Topbloemen: https://topbloemen.nl/page/27/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Bank2Loyalty: https://api.bank2loyalty.com/api/downloads/privacy-and-cookie.pdf?language=nl

Cookies uitzetten

Wil je liever geen cookies, dan kun je dit in je browser uitzetten.  Zie hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloemenmagazijn Johan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bloemenmagazijnjohan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Bloemenmagazijn Johan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege....

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloemenmagazijn Johan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bloemenmagazijnjohan.nl. Bloemenmagazijn Johan heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Diverse beveiligingssoftware: virusscanner en software- en hardwarematige firewalls.
TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatischlaten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Bloemenmagazijn Johan het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bloemenmagazijn Johan vraagt bezoekers om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar Privacybeleid. Als we wijzigingen aanbrengen, brengen we je hiervan op de hoogte door het wijzigingslog hieronder te herzien en in sommige gevallen kunnen we aanvullende kennisgeving verstrekken (zoals door een verklaring toevoegen aan onze startpagina of je een melding sturen via e-mail). Als je onze diensten blijft gebruiken na een wijziging in dit Privacybeleid, stem je in met deze wijziging.